Η εκλυτική ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH) εκκρίνεται από τον υποθάλαμο και μεταφέρεται στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης (αδενοϋπόφυση).

Η αδενοϋπόφυση υπό την επίδραση της GnRH εκκρίνει την  θυλακιοτρόπο Ορμόνη (FSH)- ορμόνη ωρίμανσης των ωοθυλακίων και την ωχρινοτρόπο Ορμόνη (LH)- ορμόνη που συντελεί στην ωοθυλακιορρηξία και στην λειτουργία του ωχρού σωμάτιου.

 

Αγωνιστές της GnRH:

Οι συναγωνιστές της  GnRH διεγείρουν τους υποδοχείς στα γοναδοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης και προκαλούν αρχικά αύξηση της παραγωγής γοναδοτροπινών- FSH, LH (flare–up). Παρατείνοντας την χορήγηση τους προκαλείται καταστολή της ωοθηκικής λειτουργίας.Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται καταστολή ή απευαισθητοποίηση της υπόφυσης.

Εμπορικές ονομασίες αγωνιστών της GnRH: Arvekap, Daronda, Suprefactκαι Gonapeptyl.

Η αγωγή με συναγωνιστές της GnRHμπορεί να προκαλέσει ψευδο-περίοδο (μικρή αιμόρροια από την μήτρα) .

Πιθανές παρενέργειες:

·         Εξάψεις

·         Πονοκέφαλος

·         Εφίδρωση

·         Μπούκωμα στη μύτη κ.α

 

Ανάλογα της GnRH:

Πρόκειται για φαρμακευτικά ανάλογα της GnRH που χορηγούνται με σκοπό να παρεμποδιστεί η έκκριση της ορμόνης LH που προκαλεί ωοθυλακιορρηξία. Τα παραπάνω φάρμακα σταματούν τελείως την έκκριση της LH για όσο διάστημα χορηγούνται.

Εμπορικές ονομασίες αναλόγων της GnRH: Suprefact, Darondaή Arvekap

Πιθανές παρενέργειες:

·         Πονοκέφαλος

·         Εξάψεις

·         Εφίδρωση κ.α

 

Ανταγωνιστές της GnRH:

Πολλές ουσίες ανταγωνίζονται τη δράση διαφόρων ορμονών καταλαμβάνοντας τους υποδοχείς τους, ανταγωνιζόμενες έτσι τη δράση τους.

Η δράση των ανταγωνιστών της GnRH είναι ανταγωνιστική με αυτή της φυσιολογικής ορμόνης. Δηλαδή οι ανταγωνιστές συνδέονται με τον υποδοχέα προκαλώντας την καταστολή του με συνέπεια την ελάττωση παραγωγής των FSH και LH. Η καταστολή της υποφυσιακής λειτουργίας γίνεται σε ελάχιστο χρόνο (σχεδόν αμέσως μετά τη χορήγησή τους)

Εμπορικές ονομασίες των ανταγωνιστών της GnRH: Orgalutran και Cetrotide.

 

 

 

 

Επιμέλεια Κειμένου: Χαντζάκου Βασιλική

Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών.